Effectief schoolleiderschapSamen scholen nóg sterker maken op vlak van schoolleiderschap

Schoolmakers biedt
begeleidingstrajecten op maat, lezingen, vorming, advies en coaching:
voor jouw scholengemeenschap, voor jouw school en voor jou als schoolleider.

Info over ons aanbod

workshop

Masterclass ‘Procesbegeleiding in onderwijs’

Deelnemen aan de Masterclass ‘Procesbegeleiding in Onderwijs’ houdt in dat je je op een intensieve manier verder bekwaamt in procesbegeleiding in onderwijs. De manier van werken tijdens deze opleiding is praktijkgericht. We vertrekken van de concrete vragen die jij je stelt over je competenties, je opvattingen, je positie en je rol als school-externe of school-interne procesbegeleider.

Meer info over deze Masterclass

Contact

voor eender welke vraag over schoolleiderschap of voor ondersteuning rond dit thema