Aanbod voor schoolleiders

NIEUW
Trajecten Effectief Schoolleiderschap

Je vindt deze trajecten beschreven in onze nieuwe brochure.

 

Neem contact op (via het contactformulier onderaan deze pagina) om samen te verkennen wat ons aanbod concreet kan betekenen:
voor jouw scholengemeenschap, voor jouw school of voor jou als individuele schoolleider.

lezing

Lezing ‘Effectief gedeeld schoolleiderschap’

Met deze interactieve lezing verwerf je samen met jouw collega-schoolleiders een onderbouwde visie op gedeeld effectief schoolleiderschap.
Je onderzoekt hoe het leiderschap in jouw school aan die visie tegemoet komt en bedenkt stappen over hoe gedeeld effectief schoolleiderschap (nog meer) ingebed kan geraken in jouw school.

basistraject

Basistraject ‘Effectief gedeeld schoolleiderschap’

Je neemt met jouw collega-schoolleiders deel aan twee interactieve workshops. Tussentijds betrek je leraren en andere collega’s in jouw ontwikkeling. Dat doe je door hen uit te nodigen om onze online 360°-feedback bevraging in te vullen.

Je ontdekt ontwikkelpunten waarmee je de komende semesters effectief aan de slag wil gaan. Indien gewenst volgen we dit op met verdiepende coachingsessies.

meer info

Small, medium en large trajecten ‘Effectief schoolleiderschap’

Jouw schoolleiderschap doet ertoe, zeker in deze complexe en onzekere tijden.

Een traject ‘effectief schoolleiderschap’ beoogt een doorgedreven professionalisering en volg je samen met drie tot zeven collega-schoolleiders van je eigen school of scholengemeenschap. In de loop van het traject ga je ervaren dat de effectiviteit van je schoolleiderschap toeneemt en dat anderen op je school dit ook erkennen.

meer info

coaching

Coaching ‘Schoolleiderschap’

In een individuele coaching of in een groepscoaching richt je je op je individuele ontwikkeling of op ontwikkeling van de specifieke kleine groep (bv. een directieteam) waar je deel van uitmaakt. Het aantal coachingsessies is afhankelijk van de noden.

De thema’s van de coaching kunnen uit de 360°-feedback bevraging komen. Even goed komen de thema’s gewoon uit jezelf of uit de groep.

schaduwdag

Schaduwdag ‘Schoolleiderschap’

Verlang je als schoolleider soms naar een extern klankbord? Laat je dan één dag schaduwen door een schoolmaker.

Hij/zij vertelt je wat hij/zij observeert op het vlak van schoolleiderschap en schoolklimaat.

Verwacht je aan een unieke leerervaring, waarin alle facetten van het schoolleiderschap aan bod kunnen komen. Vooraf bespreek je welke facetten jij belicht wil zien.

intervisie

Begeleide intervisie ‘Schoolleiderschap’

Samen met een groep van 3 à 7 andere schoolleiders versterk je jouw knowhow voor het aanpakken van concrete uitdagingen.

Hoe kan je een specifieke uitdaging nog beter begrijpen? Welke alternatieven heb je om ermee aan de slag te gaan?

Dat zijn de kwesties die in elke intervisie centraal staan. In een sfeer van vertrouwen en grote openheid ontwikkel je er samen een antwoord op.

workshop

Workshops op maat

In een workshop op maat versterk je je visie op het thema of op de kwestie, en verwerf je handvaten voor in de dagelijkse praktijk.
Onderwijskoepels, scholengemeenschappen en scholen deden reeds beroep op ons voor workshops op maat over de onderstaande kwesties.

 • Hoe geven we best leiding aan verandering?
 • Hoe versterken we het schoolleiderschap in onze vakgroepen?
 • Hoe versterken we het schoolleiderschap van ons middenkader?
 • Hoe brengen we veranderprocessen in samenspraak met leerkrachten en andere medewerkers tot stand?
 • Hoe anticiperen op we op weerstand ten aanzien van een verandering?
 • Hoe zetten we ons middenkader zo optimaal mogelijk in in veranderingsprocessen?
 • Hoe versterken we het ‘beleidsvoerend vermogen’ van onze school?
 • Het ontwikkel je je school tot een lerende organisatie?
 • Hoe laten we oplossingsgericht coachen leven in onze school?
 • Hoe laten we cocreatief samenwerken leven op onze school?
 • Hoe komen we tot een gedragen vernieuwde visie op ons pedagogisch project?
 • Hoe realiseren we een vernieuwing op pedagogisch-didactisch vlak?
 • Hoe realiseren we de oprichting van een nieuwe school?
 • Hoe komen we bij onze fusie tot een gelijkgerichte visie en tot afstemming, op vlak van de onderwijsleerprocessen en op het vlak van de ondersteunende processen?
 • Hoe ondersteunen we de leerkrachten in het omgaan met een transitie in de leerlingenpopulatie?
 • Hoe geven we vorm aan een (nog) professionelere professionalisering?
 • Hoe geven we op de best mogelijk manier feedback aan leerkrachten en andere medewerkers?
 • Hoe brengen we een meer open feedbackcultuur tot stand?
 • Hoe richten we de functioneringsgesprekken op de best mogelijke manier in?
 • Hoe gaan we best om met conflicten?
 • Hoe richten we de ondersteunende processen efficiënter in?
 • Hoe kunnen we onze besluivomings processen optimaliseren?
 • Hoe verhogen we de effectiviteit en de efficiëntie van overleg in onze school?
 • Hoe versterken we de kwaliteitszorg?
 • Hoe realiseren we de verdere digitalisering?

Staat jullie huidige uitdaging niet in deze opsomming?
Samen verkennen we hoe jullie die uitdaging best aanpakken.

Contact

Wil je graag meer info over een onderdeel van ons aanbod?
Laat het ons hier weten.