Quickscan ‘Effectief schoolleiderschap’

Met de Quickscan ‘effectief schoolleiderschap’ verwerf je een snelle zelfinschatting en reflectie over de effectiviteit van het schoolleiderschap binnen je school.

Focus op tien opdrachten van effectief schoolleiderschap

De 10 opdrachten van effectief schoolleiderschap waarop de quickscan focust, zijn een selectie uit de in totaal twintig opdrachten die bijdragen tot effectief schoolleiderschap. Meer hierover lees je op de visie-pagina. Onze empirisch onderbouwde en gevalideerde online 360° feedback bevraging focust op die twintig opdrachten.

De Quickscan focust slechts op tien van deze opdrachten en wordt enkel vanuit je eigen perspectief ingevuld. Dat zijn alvast twee grote verschillen met de 360°-feedback bevraging.

Werkwijze

Voor elk van de tien opdrachten vraagt de quickscan je om een stelling of uitspraak te beoordelen op de onderstaande 10-punten schaal. De vraag is telkens: in welke mate ben je akkoord met de stelling.

Schaal

Om je te helpen met het geven van een score, vind je onderaan iedere opdracht een meer gedetailleerde omschrijving van de belangrijkste indicatoren of gedragingen die bij de specifiek opdracht horen.

Verwerking en resultaten

De resultaten van de quickscan krijg je meteen gevisualiseerd in een spindiagram. Je krijgt in één oogopslag een indicatie van welke domeinen meer of minder aandacht behoeven. Ook ontvang je een link naar de resultaten in je mailbox.

Start de quickscan