Online 360°-feedback bevraging ‘Effectief schoolleiderschap’

De online 360°-feedback bevraging over effectief schoolleiderschap helpt jou als schoolleider om te bepalen aan welke ontwikkelpunten jij, samen met je team, de komende trimesters prioriteit kan geven.

De bevraging wordt ingevuld door jezelf als schoolleider, door jouw leerkrachten, door je middenkader en door je eigen leidinggevende.

De bevraging peilt ondermeer naar het actuele belang voor je school van elk van de twintig opdrachten van effectief schoolleiderschap én naar de spreiding van de uitvoering van de opdrachten over meerdere mensen in de school.


Online 360°-feedback bevraging ‘Effectief schoolleiderschap’

In onze 360°-feedback bevraging gebruiken we de omschrijvingen van 81 gedragingen als items om te beoordelen op een vijfpuntenschaal. Alle 81 items worden vanuit 4 perspectieven beoordeeld.

Schoolleider

Resultaten

Daarnaast peilt de bevraging op niveau van 20 opdrachten voor het schoolleiderschap in welke mate de opdracht ook wordt opgenomen door anderen dan de betrokken schoolleider en in welke mate de opdracht voor de school belangrijk is op het moment van het invullen van de vragenlijst.

De resultaten van een online 360°-feedback bevraging wordt voor elke schoolleider in een omvattend individueel ‘Effectief Schoolleiderschap 360°-feedback verslag’ opgenomen en (indien zo afgesproken) met de schoolleider besproken: met oog op detectie van ontwikkelingspunten en – acties.

Lees meer

Twaalf voorbeeldstellingen (van de in totaal 81 stellingen)

 • De schoolleider brengt de schoolvisie ter sprake, zodat het team weet wat er verwacht wordt.
 • De schoolleider inspireert mij met zijn/haar visie over hoe leerlingen het best onderwijs krijgen en hoe ze leren.
 • De schoolleider zorgt er mee voor dat het schoolteam alle leerlingen gepast begeleidt.
 • De schoolleider waardeert uitdrukkelijk de resultaten die leerkrachten boeken met leerlingen.
 • De schoolleider moedigt leerkrachten aan om te experimenteren met nieuwe lespraktijken.
 • De schoolleider vraagt aan leerkrachten om hun lesinhouden en lespraktijken met elkaar te delen.
 • De schoolleider moedigt leerkrachten en/of andere medewerkers aan om complexe uitdagingen samen aan te pakken.
 • De schoolleider is makkelijk bereikbaar en aanspreekbaar voor leerkrachten en andere medewerkers.
 • De schoolleider zorgt er mee voor dat vaste procedures op school efficiënt verlopen.
 • De schoolleider zorgt voor een professionaliseringsbeleid, dat helpt om te bepalen welke activiteiten voor professionalisering nodig zijn.
 • De schoolleider zorgt mee voor de nodige les- of andere materialen.
 • De schoolleider zorgt ervoor dat de belangen van de school aandacht krijgen in het schoolbestuur en/of de scholengemeenschap.

Validiteit

Het validiteitsonderzoek dat in 2020 werd uitgevoerd (Debruyne, 2020 – o.l.v. J. Vanhoof, Edubron, UAntwerpen) toonde de constructvaliditeit van de vragenlijst aan. De suggesties om de constructvaliditeit van de vragenlijst nog te verhogen door hier en daar een item weg te laten of bij een andere van de 20 opdrachten onder te brengen werden inmiddels verwerkt in de huidige versie van de vragenlijst. Het onderzoek stelde vast dat “Deze vragenlijst is in staat om op een valide manier percepties te verzamelen over de opdrachten die van een schoolleider verwacht worden. (…) Omdat we verschillen vonden in perceptie tussen groepen beoordelaars kunnen we concluderen dat het organiseren van een 360°-feedback zeker waardevol is. Het bevragen van verschillende groepen biedt de schoolleider een breder beeld over zijn/haar functioneren.”

360°-feedback: gangbaar HR-instrument

In veel sectoren is een 360°-feedback procedure een gangbare praktijk voor leiderschapsontwikkeling (Goldsmith e.a., 2000). 360°-feedback is een proces voor het verzamelen, kwantificeren en rapporteren van waarnemingen van collega’s over een individu. Met een 360°-feedback bevraging wordt vanuit de perceptie van de respondenten informatie verzameld over observeerbaar gedrag van het individu (Bracken et al., 2016). In een typische 360°-feedback worden percepties verzameld van meerdere respondenten groepen, waaronder medewerkers, collega’s, leidinggevenden, zelfevaluatie… (Conway & Huffcutt, 1997).
Belangrijk voor een 360°-feedback bevraging is dat alle respondenten hetzelfde instrument gebruiken om feedback te geven. De betrokkene ontvangt een feedbackverslag dat haar of hem in staat stelt om de feedback van respondenten groepen te vergelijken. Zo krijgt de betrokkene een breder beeld van de jobaspecten waarin zij/hij sterk is en van de jobaspecten die voor verbetering vatbaar zijn (Wexley & Latham, 2002). Een 360°-feedback leidt vaak tot duurzame individuele, groeps- en/of organisatorische gedragswijzigingen.

Quotes

Met de outcome van de 360°-evaluatie kan ik nog een hele tijd door. Tot vandaag pluk ik er de vruchten van.

Birgid Decleyn directeur basisschool Pistache (in Klasse)

Ik zag een aantal zaken bevestigd. Ik ontdekte dingen die ik nog niet besefte. Maar ik heb vooral heel veel zin gekregen om met wat ik leer uit het feedbackverslag aan de slag te gaan.

Sandra Simons algemeen directeur BuSO De wissel

Ik ben ontwikkelpunten op het spoor gekomen die ik in mijn verdere professionalisering als schoolleider zeker ga vastpakken.

Kurt Gommers algemeen directeur, ZAVO

Zeer verrijkend en ook wel verrassend, omdat er van uitgegaan wordt dat het versterken van je sterktes het te bewandelen pad is.

Sandra Thijs voormalig directeur CVO LBC Mechelen

Contact

Op de aanbodpagina lees je in welk aanbod we met de online 360°-feedback bevraging aan de slag gaan.

Aarzel niet om ons te contacteren voor een verkennend gesprek hierover.