Online 360° -feedback bevraging ‘Effectief Schoolleiderschap’

Praktijkinzichten Birgid Decleyn

Birgid Decleyn is directeur van de GO! Basisschool Pacheco in Brussel. Birgid is zij-instromer: ze werkte voor een stedelijke jeugddienst en maakte dan de overstap naar het buitengewoon onderwijs. Daarna was ze klasleerkracht in de school waar ze nu directeur is.

Wat was voor jou de aanleiding om mee te doen met het 360°-feedbackproject?
Na een minder positieve doorlichting van onze school in 2016, hebben wij ons laten begeleiden, onder andere door Schoolmakers. Mijn persoonlijke nood als directeur zat vooral bij de vraag ‘ben ik wel goed bezig?’. Daarom ben ik in 2019 in het proeftraject van het 360°-feedbackproject van Schoolmakers gestapt.  In de eerste plaats was het nuttig om gedetailleerd zicht te krijgen op wat mijn job concreet allemaal inhoudt. Best veel, zo blijkt. Ten tweede vond ik de feedback spannend én leerrijk. Een fijn neveneffect was dat mensen die wat verder van mijn dagelijkse job staan, ook een beter zicht kregen op wat ik allemaal moet kunnen en doen. Ten derde was het interessant om te ervaren hoe mijn eigen inschatting in lijn lag met de perceptie van mijn collega’s. Die correcte zelfreflectie was een geruststelling. Tot slot was het erg fijn om te voelen dat zoveel collega’s willen dat je groeit als schoolleider. De overgrote meerderheid van mijn collega’s had daarom ook de bevraging ingevuld. 

Wat was het effect van de bevraging op jouw functioneren?
Ik hunkerde naar feedback, en de ‘360°’ heeft me echt geholpen om te weten waar ik moest op inzetten. Zo was ik niet genoeg bezig met datagebruik, en ook ICT was een blinde vlek. Uit de open vragen op het einde van de bevraging, leerde ik dat sommige collega’s mij graag wat meer in het leraarslokaal zagen. De anonimiteit zorgde er mee voor dat ‘mijn’ leerkrachten zo’n antwoorden durfden neerschrijven. De valkuil was om de opdrachten waar ik goed op scoorde, wat te laten verwateren. ‘Visieontwikkeling’ en ‘aanwezigheid’ bijvoorbeeld, daar heb ik me een tijdje minder op geconcentreerd. Er ontstonden discussies en collega’s waren hier en daar misnoegd. Gelukkig merkte ik op tijd dat ik ook mijn sterktes niet mocht loslaten. Prioriteiten stellen en een plan van aanpak maken, dat is de kunst.

Wat was het effect op jouw collega’s en op leerlingen?
Het was fijn om de resultaten te delen met het team. Ik kon trots zijn op een aantal mooie scores. Door de resultaten te bespreken, kregen de leerkrachten beter zicht op mijn talenten en uitdagingen als directeur. Door de bevraging sta ik sterker en voel ik me meer gesteund. Dat maakt dat je team beter gaat draaien, en hoe beter je team draait, hoe beter de klaswerking is. Zo heb ik n.a.v. de uitkomsten rond datagebruik, ons evaluatiebeleid bijgestuurd. Bewust bezig zijn moet toetsen, dat heeft een immens effect op leerlingen. Dat is een voorbeeld van hoe we van een kleine, zoekende school zijn uitgegroeid tot een waardige organisatie.  

Waren er voor jou drempels om met de 360° feedback Effectief Schoolleiderschap aan de slag te gaan? En indien ja, hoe heb je deze omzeild of aangepakt?
Ik was een beetje terughoudend omdat het uitgebreid was. Het vroeg best wat tijd van al overbevraagde collega’s. Maar door genoeg het nut (voor mij én voor de school) te duiden, kwamen er toch veel respons. Ik heb de voorbeeldmails van Yves Larock om collega’s uit te nodigen, een beetje getuned naar mijn stijl. Een vleugje humor werkt, en ook mensen mondeling aanspreken. Achteraf gezien zou ik de collega’s misschien op een personeelsvergadering de tijd gunnen om het in te vullen.

Wat maakt dat je het belangrijk vond om je te engageren voor de  360° feedback Effectief Schoolleiderschap?
Zelf kan je zo’n diepgaande, onderbouwde bevraging niet opstellen. UAntwerpen heeft er mee voor gezorgd dat het om een valide meting gaat.. Dankzij het bijbehorende traject kreeg ik ook zinvolle kaders over de onderbouwing mee. Ik kon veel beter plaatsen waar ik mee bezig was als schoolleider.

 Ga je er nog verder mee aan de slag?
Het is een handig instrument om je eigen presteren gericht in vraag te stellen en onder de loep te nemen. Dit jaar wil ik een deel van de bevraging opnieuw doen, en daarbij wil ik focussen op ‘leerklimaat cultiveren’. Dat maakt het behapbaar. Bovendien legt dat de klemtoon op diegenen waar we het voor doen: de kinderen.

Interview en tekst: Saskia Vandeputte