Anne de Smet

Anne De Smet

anne@schoolmakers.be
https://www.linkedin.com/in/anne-de-smet-8ba3a310/

Wanneer we niet langer in staat zijn een situatie te veranderen – worden we uitgedaagd om onszelf te veranderen ~ Viktor E. Frankl

Wat mij bezielt

Ik ga graag op zoek naar de kern van de zaak, naar waar blijvende verandering op gang kan komen. Met de jaren heb ik ervaren dat echte transformatie niet gebeurt in het puur mentale. Wel wanneer je uit je comfortzone stapt om nieuwe ervaringen op te doen, de bijbehorende emotie te ervaren en dingen ‘aan den lijve’ te ondervinden.

Meer en meer realiseer ik me dat het niet alleen mogelijk is om als volwassene verder te ontwikkelen en bewuster in leven en werk te staan. Belangrijker misschien is het besef dat het zo essentieel is dat je in je kinderjaren een goede en liefdevolle start krijgt. Uitgroeien tot een evenwichtige en veerkrachtige volwassene hangt van vele factoren af, maar opvoeding en onderwijs kunnen hier zo’n cruciale rol in spelen.

Hoe als mens fier rechtop te kunnen staan, je verbonden te voelen met jezelf, je context, je geschiedenis en de wereld rondom je. Hoe waarachtig en respectvol te communiceren en in relatie te gaan met medemensen. Onderwijs kan daar zo’n krachtige rol in spelen. Ik heb een enorme waardering voor de duizenden leerkrachten en directies die dit elke dag waarmaken voor de “grote mensen in spé”. Wanneer een school niet enkel een vruchtbare omgeving is voor kinderen om te leren en te ontwikkelen, maar ook voor iedereen die er werkt op alle niveaus, dan spreken we niet alleen van een goed functionerende, maar van een florerende school. Hier draag ik graag aan bij via de ondersteuning van directies en leerkrachten.

Mijn dada’s

Vanuit het besef dat een organisatie niet op een hoger niveau kan presteren dan het niveau van bewustzijn van haar leidinggevenden, zet ik graag in op leiderschapsontwikkeling. We leven in een steeds complexer wordende realiteit en de microkosmos van een school ontsnapt daar niet aan, wel integendeel. Dit vraagt dat we onze eigen innerlijke complexiteit opvoeren. Het opvoeren van de interne complexiteit gaat over onze interne structuur, over hoe we betekenis geven aan de wereld, ons niveau van zelfbewustzijn, de mentale modellen die we gebruiken, waarden, overtuigingen en aannames die onze identiteit vormgeven. Dit is het domein waarin ik graag werk, die tot duurzame verandering kan leiden en waar leiderschapsontwikkeling over moet gaan.

Ondersteuningsvragen waar ik graag op inspeel

  • Ik ben zeer gemotiveerd om schooldirecties en directieteams te ondersteunen en te begeleiden in de ontwikkeling van (school)leiderschap.
  • Ik sta ook graag aan de zijde van leerkrachten en directieleden wanneer ze nood hebben aan persoonlijke en professionele reflectie en coaching hierrond. Even uit de drukte stappen en in alle rust werken aan innerlijke veerkracht en bewustwording om dan nog veerkrachtiger ten dienste te kunnen staan van school, leerkrachten en leerlingen.
  • Maar ook het coachen van directie en leerkrachten wanneer het niet zo goed loopt. Wanneer ze het gevoel krijgen vast te lopen en uit zichzelf moeilijk tot de verandering komen waar ze naar verlangen en noodzakelijk achten.
  • Ik ga ook graag aan de slag met schoolteams rond cultuurverandering en zet daarbij graag werkvormen in waarbij er niet enkel mentale inzichten verworven worden maar die de kracht in zich dragen van duurzame en diepgaande transformatie.

Mijn loopbaan

Alhoewel ik twee pedagogische diploma’s behaalde, kwam ik initieel niet voor de klas te staan. In mijn eerste job ging ik aan de slag als Training Programme Coördinator bij het Post Graduatre Centre
Human Settlements (KULeuven-UN Habitat). Tijdens de 9 jaar die ik daar aan de slag was, reisde ik de wereld rond en ervaarde ik aan den lijve wat onderwijs en ontwikkeling kunnen betekenen voor de emancipatie van mensen. Daarna was ik gedurende 5 jaar Algemeen Coördinator van het Centrum voor Ervaringsgericht Onderwijs (KULeuven-CEGO): ondernemen en innoveren in de onderwijscontext. Daarna startte ik mijn eigen bedrijf in de professionele congresorganisatie. Dit sloot heel goed aan bij een aantal van mijn talenten en mijn goesting in ondernemerschap. Een boeiende wereld van wetenschap en innovatie ging voor me open. Na 18 succesvolle jaren kon dit werk mij echter niet meer de vervulling bieden die ik zocht en werd ik me scherp bewust van andere thema’s die me nauwer aan het hart lagen in deze fase van mijn leven en die me op het vruchtbare spoor van
coaching brachten.

Ik koos voor een internationale opleiding tot Co-Active coach bij het Coaches Training Institute (CTI). De basisopleiding liet ik al snel volgen door het certificatietraject, zowel bij CTI als bij het ICF. Gaandeweg werd mijn interesse voor leiderschapsontwikkeling gewekt. In 2017 volgde ik het Co-Active leiderschapstraject. Dit is zeer betekenisvol geweest zowel persoonlijk als professioneel.

Terug naar ons team