Saskia Vandeputte

Saskia Vandeputte

saskia@schoolmakers.be
0498 61 55 30
https://twitter.com/SaskiaVDP
https://www.linkedin.com/in/saskiavandeputte/

Er zitten gouden eieren verstopt in elke school. Ik heb als Schoolmaker de eer en het genoegen om die naar boven te halen.

Wat mij bezielt

Dit is een uitspraak die mij frappeert en drijft: ‘ondanks mijn onderwijs heb ik toch iets geleerd, iets bereikt en mijn talent ontdekt’. Zo’n uitspraak is een wake-up call voor onze samenleving. Ik ga voor een onderwijs waarover mensen zeggen, ‘dankzij mijn schoolloopbaan heb ik bereikt wat ik wou, heb ik mijn kwaliteiten en talenten ontdekt, ben ik ontzettend veel te weten gekomen’. Onderwijs als kracht, dus.

Net daarom ben ik zo begeesterd door ‘leren’ en ‘leerprocessen’ en ‘didactiek’. Hoe ontwerpen we zo’n proces? Wat werkt daarin en wat niet? Wat maakt van een kringgesprek een goed kringgesprek? Hoe kunnen we van en met collega’s leren? Wanneer is een school écht een lerende organisatie? Hoe bekomen we het leereffect dat we willen? Het leerproces van micro- tot macroniveau, en ook de onderlinge verbindingen, dat is voor mij de rode draad van mijn begeleidingen. Iedereen aan het leren!

Mijn dada’s

Als begeleider wil ik leraren versterken om sterk te staan en vaardig te handelen op school. Inzetten op professionele ontwikkeling loont als je ook werkt aan organisatiecultuur én -structuur. Ik bouw als Schoolmaker mee aan scholen als lerende en wendbare organisaties waar mensen de beste versie van zichzelf kunnen zijn.

Ik zet scholen graag op de digitale weg. Nadenken over wat digitalisering betekent voor je didactiek, je schoolorganisatie, je teamwerking en welke stappen je dient te nemen. Als het digitale in het DNA van onze school zit, wat betekent dat dan concreet voor onze werking? Ik help graag met een visie hierrond en vertaal het naar lesgeven en leren.

Ik begeleid scholen bij teamontwikkeling, beleidsplanning, visie- en strategietrajecten, organisatievraagstukken en het ontwerpen van opleidingen (vooral in het hoger onderwijs). Omgaan met diversiteit, een lerende houding, oog voor digitalisering en het belang van schoolleiderschap zijn daarbij de brillen waardoor ik kijk.

Subtiele veranderingen kunnen grote dingen in beweging krijgen. Zo ontstaan kleine succeservaringen waardoor mensen opnieuw energie krijgen. Ik probeer zichtbaar te maken wat mensen precies aan het leren zijn: iemand had nog nooit echt deelgenomen aan een gesprek en voelde zich nu wel sterk genoeg om zich uit te spreken. Of: sinds het team de personeelsvergadering anders aanpakte, bleken er leerkrachten te zijn die in hun klas een bepaalde praktijk al jaren toepasten, waar niemand van wist. Of werd er al meer vakoverschrijdend lesgegeven dan gedacht. Dat zijn krachtige momenten. Mensen doen al veel goeie dingen. Er zitten gouden eieren verstopt in elke school. En ik heb de eer en het genoegen die naar boven te halen.

Ondersteuningsvragen die ik graag aanpak

  • Scholen begeleiden als externe is bij momenten een pittige uitdaging. De verwachtingen liggen hoog, de tijd is krap, de leercultuur lang niet altijd optimaal. Hoe haal ik het meest uit mijn rol als (pedagogisch) begeleider of ondersteuner?
  • We kunnen er niet omheen: the future is digital. Hoe pakken we het leren aan wanneer we als school kiezen om de digitalisering te omarmen?
  • Wij willen onze lessen anders aanpakken en onze school anders organiseren. We denken aan flexibele leertrajecten, projectwerking, graadsklassen, niveaugroepen, … Waar houden we best rekening mee?
  • Het ontbreekt ons aan gedeelde pedagogische visie. Er zijn veel waardevolle initiatieven, maar er zit geen lijn in die we samen uitdragen. Waar beginnen we?
  • We trekken als directie te veel alleen aan de kar. Hoe krijgen we de collega’s mee aan het stuur?
  • Onze opleiding zit nog te veel in de jaren ’90. Hoe ontwerpen en realiseren we een toekomstgerichte opleiding op een duurzame manier?

Mijn loopbaan

Ik studeerde onderwijskunde aan de VUB en behaalde er mijn diploma van de specifieke lerarenopleiding. Aan de start van mijn loopbaan, leerde ik als vormingswerker ‘leerlingenparticipatie’ bij de Vlaamse Scholierenkoepel ik de grote variëteit aan secundaire scholen kennen. Bij Art de Co en Steunpunt Diversiteit & Leren bouwde ik ervaring op als vormingswerker en procesbegeleider. Werken met groepen, dat kreeg ik vooral in de vingers dankzij mijn tien jaar als instructeur in het jeugdwerk (Vlaamse Dienst Speelpleinwerk). Als supervisor in de specifieke lerarenopleiding aan de Universiteit Antwerpen stelde ik 10 jaar – als critical friend – de juiste vragen om studenten uit te dagen in hun professionele groei.

Terug naar ons team