boek meesterlijk schoolleiderschap

Boek ‘Meesterlijk Schoolleidershap. Inspiratie voor impact in onderwijs.’

Je bent een schoolleider. Samen met anderen voel je je verantwoordelijk voor je school, of voor een deelwerking ervan. Ook als je formeel geen directeur, opleidingshoofd of coördinator bent, kan je schoolleiderschap opnemen. Iedere school heeft baat bij een gemeenschap van schoolleiders.

Het boek Meesterlijk Schoolleiderschap ontvouwt voor jou en je collega’s het gedragsrepertoire voor meesterlijk schoolleiderschap. Meesterlijk, omdat je het schoolleiderschap uitermate vakkundig en effectief kan uitoefenen. Je kan er ervaring in opdoen. Je kan je er gepassioneerd op toeleggen en er elke dag over bijleren. Je kan er anderen mee inspireren.

Vandaag zien we de schoolleider als iemand die het onderwijsproces op een ‘meesterlijke’ manier inspireert en stimuleert. Maar dit schoolleiderschap ontwikkelen is voor velen nog steeds een uitdaging. Dit werkboek biedt veel inspiratie, steun en verdieping aan zij die deze weg willen op gaan. Niet alleen zijzelf, maar ook de school en het brede onderwijsveld zullen er hun profijt mee doen. – Dirk Van Damme, onderwijsexpert DVD Educonsult

Ik koester de hoop dat dit boek bijdraagt om jouw bewustzijn als effectieve en gepassioneerde schoolleider te ontwikkelen. Jouw schoolleiderschap is effectief wanneer het een positieve impact heeft op het gedrag van leraren én op de leerprestaties en de ontwikkeling van leerlingen. Gepassioneerd ben je wanneer je voelt dat schoolleiderschap opnemen is wat jij moet doen en waarvoor je gaat.

Verder hoop ik dat dit boek betekenisvol wordt voor het permanente leren van zeer veel schoolleiders. De ontwikkeling van effectief schoolleiderschap op grote schaal blijkt immers de meest efficiënte manier om, ook op grote schaal, de prestaties en de ontwikkeling van leerlingen te versterken, niet het minst van leerlingen die te maken hebben met een of andere vorm van achterstelling.

Relaas van een interview met Leen Van Heurck (VLOR) over het boek

In de eerste drie delen van het boek beschrijf ik met welke twintig opdrachten en bijbehorende taken je jouw impact tot op het niveau van de leerlingen realiseert. Ik orden de twintig opdrachten van effectief schoolleiderschap in drie dimensies: ‘onderwijsambitie realiseren’, ‘leerklimaat cultiveren’ en ‘organisatiekwaliteit versterken’. De dimensies, de opdrachten, de concrete leiderschapstaken vormen samen het gereedschap van de meester in schoolleiderschap.

Ik benadruk graag dat je dat gereedschap het best deelt met anderen op je school. In het vierde deel lees je hoe je omgaat met het gegeven dat ‘gedeeld leiderschap’ gemakkelijker gezegd dan gedaan is. Daarna focus ik in dit deel op de kracht van vragen en op hoe je de effectiviteit van je schoolleiderschap verder ontwikkelt.

In het laatste hoofdstuk verduidelijk ik dat je pas tot meesterlijk schoolleiderschap komt als jouw effectief schoolleiderschap vertrekt vanuit een persoonlijk meesterschap, en wat dat persoonlijk meesterschap precies inhoudt.

Ontdek in dit boek een onschatbaar rijke bron voor wie ideeën rond schoolleiderschap wil doorgronden en in de praktijk wil vormgeven. Het zal je helpen om je eigen onderwijsambities te verwezenlijken, om je organisatie te versterken en om anderen te inspireren. Yves Larock vertaalt onderwijsonderzoek. Vertelt en laat vertellen. Vakkundig en toepasbaar. Meesterlijk. – Jan Vanhoof, Hoogleraar Onderwijs- en Opleidingswetenschappen (Universiteit Antwerpen)

Gebruik dit boek zoals je dat het liefst doet. Alles lezen mag, maar is geen must. Je kan je verdiepen in enkele van de twintig opdrachten, waar je je de komende maanden en jaren verder in wil bekwamen. Je kan focussen op de concretisering van de twintig opdrachten in 81 taken, die je leest bij de start van elk hoofdstuk. Of je laat je gewoon inspireren door de praktijkverhalen van tien schoolleiders, de theoretische kaders en de tools die je in het boek vindt. Aansluitend leid ik je soms ook naar blogs en websites.

Ultiem hoop ik dat je met de aangeboden inspiratie aan de slag gaat in de praktijk: op eigenhoutje en samen met collega’s. En vooral met een groot hart voor je leerlingen, voor je collega’s en voor de ambities van je school.

Yves Larock

Deel: