Performante werking directieteams

       per.for.mant (bijvoeglijk naamwoord, bijwoord)
         1  in staat tot grote prestaties, goed presterend

Als individuele schoolleider doe je ertoe! Dat merk je zelf elke schooldag en wordt bevestigd door onderzoek. Maar als team van schoolleiders doen jullie er in exponentiële mate toe. 

Dit blijken steeds meer schoolleiders te beseffen. De vraag naar ondersteuning van directieteams neemt toe. Als antwoord ontwikkelde Schoolmakers ondermeer de inspiratiesessie De performantie van ons directieteam versterken. Deze is bestemd voor directieteams die eens grondig willen stilstaan bij hoe ze als team samenwerken. 

In deze bijdrage benoem ik alvast enkele succesfactoren van performante directieteams. Echter, voor je verder leest nodig ik je uit om eerst zelf twee vragen te beantwoorden. 

  • Wat zijn volgens jou de succesfactoren voor een effectieve werking van een directieteam? 
  • Op welke van die succesfactoren kan jouw directieteam nog beter inzetten? 

Uit ervaring en uit onderzoek blijkt dat een performant directieteam

  • beschikt over een geëxpliciteerde gedragen teamambitie. Wat is de meerwaarde die het directieteam toevoegt aan de werking van de school/scholen? Op welke manieren moeten leraren en andere betrokkenen die meerwaarde concreet kunnen ervaren?  
  • gelijkgericht kijkt naar de onderwijsvisie en doelen voor de school/scholen? Wat streeft het directieteam na op het vlak van de prestaties en ontwikkeling van de leerlingen? 
  • overlegt op een efficiënte manier en komt op een heldere manier tot gedragen besluiten 
  • plaatst onderwijseffectiviteit als item hoog op de agenda en verliest zich niet in 1001 operationele zaken
  • biedt de veilige context opdat alle directieleden zich kunnen uitspreken en ook van mening mogen verschillen
  • durft ook stil te staan bij de dieperliggende patronen die de onderlinge samenwerking bevorderen en/of belemmeren
  • focust geregeld op de impact van de individuele directieleden, met name op hoe de individuele directieleden de drie belangrijke jobdoelen opnemen: (1) de onderwijsambities van de school realiseren, (2) het leerklimaat op de school cultiveren, (3) de organisatiekwaliteit van de school versterken.   
  • doet aan teamleren: reflecteert geregeld in welke mate en met welke acties de vorige zeven succesfactoren op een nog performantere manier gerealiseerd geraken. 

Het is dat teamleren dat Schoolmakers graag mee faciliteert.

Yves Larock
21 augustus 2023

Deel: