Quickscan ‘Effectief Schoolleiderschap’

Met de Quickscan ‘effectief schoolleiderschap’ verwerf je een snelle zelfinschatting en kan je (samen met anderen) reflecteren over de effectiviteit van het leiderschap binnen je school.

Focus op twintig opdrachten van effectief schoolleiderschap

De twintig opdrachten van effectief schoolleiderschap waarop de quickscan focust, dragen bij tot effectief schoolleiderschap: schoolleiderschap met empirisch aangetoonde positieve effecten tot op het niveau van leerlingprestaties. Meer hierover lees je op de visiepagina van schoolleiderschap.be. De quickscan is afgeleid van de online 360°-feedback bevraging, waarbij je ook jouw leraren, middenkader en eigen leidinggevende betrekt in jouw ontwikkeling.

Start de quickscan

Je start de quickscan via de QR-code in het beeld van dit bericht.

Deel: